Proizvodnja auto-prikolica › za_posebnu_namjenu

Prikolica kiosk

SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 05.11.2010 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica za prijevoz motora

SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 05.11.2010 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica za poljoprivredne radove

SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 05.11.2010 | admin | komentara 0 |  opširnije

Platforma za razne namjene


Platforma za razne namjene TP 1350.

Izrada prema željama naručitelja.

SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 13.02.2008 | admin | komentara 0 |  opširnije

Teretna prikolica TP 350 s kiperom

Dužina: 4000 mm; Širina: 1800 mm; Bruto nosivost: 2500 - 3500 kg;
Teretna prikolica TP 2500 - 3500 s TROSTRANIM kiperom. Postoji izvedba bez kipera.
Težina, visina, dužina te izvedba prikolice ovisi o zahtjevu kupca.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 13.02.2008 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica za posebne namjene


Prikolica za posebne namjene s ugrađenim spremnikom za gorivo (specifična namjena za potrebe Hrvatskih šuma).
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 04.05.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica za prijevoz pasa


Izvedba prema dogovoru i potrebi naručitelja.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 21.01.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica za prijevoz konja

Bruto nosivost: 1800 kg;
Izvedba za 1 ili 2 konja.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 21.01.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica TP 2500 - 3500

Dužina: 4000 mm; Širina: 2000 mm; Bruto nosivost: 1800 - 2800 kg;
Izrađujemo i prema zahtjevima naručitelja, a moguća i nadogradnja.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 21.01.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica s navoznim stazama i navoznom stranicom


Za prijevoz motornih sanjki ili quadova.
Dimenzije na zahtjev naručitelja.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 21.01.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica sa zatvorenim sandukom


Za razne namjene.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 21.01.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije

Dvoosovinska auto-prikolica

Dužina: 2500 mm; Širina: 1250 mm; Bruto nosivost: 1500 - 2800 kg;
Prikolica ima mogućnost nadgradnje.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 21.01.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije

Prikolica s izopanelima


Termo izolirana kabina.
SIOP Prišlin Bjelovar

 Poslano: 17.01.2007 | admin | komentara 0 |  opširnije